New Project in Leiden on Multilingualism!

Taalkundige Lisa Cheng ontvangt een EU-subsidie van vijf miljoen voor een groot Europees onderzoeksproject over meertaligheid. Cheng en partners willen meertaligheid anders dan anders aanpakken. ‘Misschien is het wel goed voor je hersenen om ook Fries te spreken.

Cheng en haar Europese partners willen meertaligheid op een andere manier benaderen. Regionale talen niet als probleem zien, bijvoorbeeld. Ze wil onderzoeken of meertaligheid goed is en misschien cognitieve voordelen heeft. Want misschien is het wel goed voor je hersenen om naast Nederlands ook Fries te spreken. Hetzelfde geldt voor de immigrantentalen. Mogelijk is het goed voor het Nederlands van de tweedegeneratie immigranten, als ze de taal van hun ouders ook optimaal ontwikkelen. Cheng: ‘En waarom moet die tweede taal in Nederland eigenlijk Engels zijn? Misschien is het wel goed voor een Nederlands kind als het Duits als eerste vreemde taal leert.